Ғылыми-зерттеу жұмысы
Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми-зерттеу жұмысы болашақ мамандардың іргелі ғылым, білім және кәсіби орта арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етуге негізделген академия мен колледждің біртұтас білім беру кеңістігін қалыптастырудың басым бағыттарының бірі болып табылады. Оқу процесінің, ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстың сапасын жоғарылатуды академия мен колледж басшылығы стратегиялық міндет және болашақта колледждің өміршеңдігін, тұрақты дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ету құралы ретінде қарастырады.

Ғылыми-зерттеу жұмысының (ҒЗТКЖ) сапасын қамтамасыз етудің басымдылығын ескере отырып, стратегиялық мақсаттар мен индикаторлар анықталды, соның арқасында колледждің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту міндеттері орындалды. Зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыс саласында колледждің миссиясы экономика мен қоғамның прогрессивті дамуына ықпал ететін ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметті жүзеге асыру болып табылады. Колледжде ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жоспарлау жүйесі бар. Жыл сайын келесі жылға жоспар жасалады және бекітіледі: Колледждің ғалымдарының алдағы кезеңдегі ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттарын көрсететін ғылыми-зерттеу жоспары; Ғылыми әдебиеттерді басып шығару жоспары.

ҚазБСҚА жанындағы колледждің ғылыми-зерттеу жұмысы

Колледждің төрт ғылыми бағыты бар:

Бағыты

Бағыт бойынша жауапты

Жауаптылардың кординаталары

1

Архитектура

Айбахунова Назугум Махсимовна

nazugumnm@mail.ru, моб.тел. 87473687047

2

Дизайн

Смагулова Ляззат Аманжоловна

lika_139_@mail.ru, моб.тел. 87072222139

3

Құрылыс

Пралиева Гаухар Жайдаровна

ms.gaukhar@inbox.ru, моб.тел. 87018777716

4

Жалпы білім беру пәндері

Ибраимова Ақбота Қырғызбаевна

akbota.ibraimova0303@mail.ru, моб.тел. 87013044431

Колледждің жас оқытушыларының ғылыми зерттеулері

Тақырып атауы

Докторанттың аты-жөні

Университеті

Бағыт: «Құрылыс»

бағытының жауаптысы Пралиева Гаухар Жайдарқызының

1.

Жергілікті шикізатты ресурстарды, сазды шикізатты энергияны үнемдеу үшін металл қожды пайдалану

Оразымбетова Мөлдір Болатқызы

ХБК (ҚазБСҚА)

2.

Темірбетон конструкцияларындағы тозғындық жарықтың пайда болуы

Жылқайдаров Айбек

ХБК (ҚазБСҚА)

3.

 

Қазақстандағы ерекше ғимараттардың сәулеттік бейнесіне конструктивті шешімдердің әсері

Пралиева Гаухар Жайдарқызы

ХБК (ҚазБСҚА)

Бағыты: «Сәулет»

бағыттың жауаптысы Айбахунова Назугум Махсетовна

3.

Алматы қаласының жерасты кеңістігінің қалыптастырудағы қала құрылыстық ерекшеліктері

Көрпебаев Рамиль Русланұлы

ХБК (ҚазБСҚА)

Бағыты: «Дизайн»

Бағыт бойынша жауапты Смагулова Ляззат Аманжоловна

1.

«Ақылды қала» жүйесінде кешенді аялдамалардың тұжырымдамасы мен жобалау әдістерін әзірлеу

Амангелді Назерке Амангелді

ХОК (ҚазБСҚА)

Бағыты: «Жалпы білім беру пәндері»

Бағыты бойынша жауапты Ибраимова Ақбота Қырғызбайқызы

1.

Көпмүшелер үшін квадратуралық формулалар

Ибраимова Ақбота Қырғызбайқызы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2.

«Жаһандану және ұлттық дәстүрлер»-«Globalization and national traditions»

Карыбаева Гүлмира Ақынқажықызы

Абылайхан атындағы ҚХҚӘТУ

3.

«Қазіргі ағылшын тіліндегі сөзжасам жолдары»

Минаева Айсұлу Жұлдызғалиқызы

Абылайхан атындағы ҚХҚӘТУ

XVIII Республикалық ғылыми студенттік конференция

"СТУДЕНТ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС»

ҚазБСҚА колледжі

Секциялар бойынша номинациялар

Тақырыптың атауы

Студенттің аты-жөні

орын

Жетекшінің

аты-жөні

Секция: "Құрылыс және жалпы білім беру пәндері"»

Секция модераторы Ибраимова Ақбота Қырғызбайқызы

1

«Болашақтың электр жолы»

Шуканов Г.И.

КСЭЗС 18-3

1 орын

Секенова А.У.

2

«Математиканың біздің өміріміздегі маңызы»

Кайпова А.

КСЭЗС 19-1*

2 орын

Ибраимова А.К.

3

«Жол кептелістері мәселесін графтар теориясы арқылы шешу»

Айдын Қ.,

18-ВТиПО-404-2к.

2 орын

Аширбекова Р.Н.

4

«Жасанды материалдар-болашақ материалдары»

Шуканов Г.И.

КСЭЗС 18-3

3 орын

Пралиева Г.Ж.

5

«Еңбекті қорғаудағы инновациялар»

Пердебай А.

КСЭЗС 18-1*

3 орын

Оразимбетова М.Б.

6

«Әскери робото техникасының негіздері»

Ғани Ақбота,

КДиз 19-1*, Жолдасханов Алижан КСЭЗС 19-2*

3 орын

Кушкаров Э.Ш.

Секция: "Сәулет»

Секция модераторы Айбахунова Назугум Махсимовна

1.

«Современная Архитектура Дубая»

Присадкова Аделина

гр. КАрх18-6

1 орын

Омаркулова И.Т.

2.

«Тенденции архитектурных стилей»

Гунько Анна,

гр. КАрх 18-5

2 орын

Абсалиева Ж.А.

3.

«Влияние религии и мифологии на развитие архитектуры»

Шарипидин Даурен

гр. КАрх 18-8

3 орын

Корпебаев Р.Р.

 Секция: «Дизайн» 

Секция модераторы Смағұлова Ляззат Аманжолқызы

1.

«Интернет-клубтың ойын аймақтарын безендірудегі жаңа трендтер»

Медетов Сержан

КДиз 17-2

1 орын

Томина И.В.

 

2.

«Жиһаз және технологиялар»

Бурдейная Валерия КДиз 17-1

2 орын

Смагулова Л.А.

3.

«Жатақханадағы "Люкс" бөлмесінің интерьер дизайны»

Бублик Кристина

КДиз 17-2

2 орын

Амангельді Н.А.

4.

«Музыкалық индустриядағы графикалық дизайнның рөлі»

Илдырымлы Севиль КДиз 17-1

3 орын

Смагулова Л.А.

 

5.

«Алматы қаласындағы Эко тұрақ»

Кригер Ангелина

КДиз 18-6

3 орын

Кабышева Б.Б.,

 

6.

«Фотосурет және оның біздің өміріміздегі рөлі»

Темиргалиева Амина КДиз 19-3

3 орын

Кабышева Б.Б.,

Секция «Социально-гуманитарлық пәндер»

Секция модераторы Бөрібай Бибігүл Іліпбекқызы

1.

«Қазақ тілі мен ұйғыр тіліндегі этномәдени лексиканың ұқсастығы мен айырмашылығы»

Акрамов Субхи

КАрх 19-5

1 орын

Бөрібай Б.І.

2.

«The ways of learning English with help of the Internet»

Аманжол Балнур

 КАрх-19-1*

2 орын

Карыбаева Г.А.

3.

«Problems of studying abroad»

Каипова А.

КДиз-18-3

2 орын

Минаева А.Ж.

4.

«Ағылшын тілін үйренуде тілдік дағдыларды жақсарту тәсілдері»

Сакыбелов Жалғас

КДиз- 19-1*

3 орын

Карыбаева Г.А.

5.

«Әр халықтың тілін білумен қатар ишара-ымын да ұғынудың маңыздылығы»

Мажит Байбекхан КСЭЗС-18-2

3 орын

Нукеева А.М.

6.

«Еуропаның дайын архитектурасы, ағылшын тіліндегі сәулет терминдері»

Тарасова Влада

КАрх-18-8

3 орын

Нусипалиев Н.С.

 

ҚАЗБСҚА ЖАНЫНДАҒЫ КОЛЛЕДЖДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

ДОКТОРАНТТАР

ТАӘ

ЖОО

Диссертациясының тақырыбы

Ғылыми жетекшісі

Нусипалиев Нұржан Серікович

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

Қазақстандық жастарды әлеуметтендірудің заманауи мәселелері: әлеуметтанулық талдау

Саясаттану ғылымының докторы,профессор

Мукажанова Альмера Жапаровна

Секенова Айжан Угутаевна

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

Физиканы оқыту процесінде жоғары сынып оқушыларының зерттеу іс-әрекеттерін дамытудың әдістемелік негіздері

п.ғ.д., профессор, Алимбекова Гулшахан Бершинбековна,

МАГИСТРАНТТАР

 

Пралиева Гаухар Жайдаровна

Қазақ бас сәулет және құрылыс академиясы

Конструктивті шешімдердің Қазақстандағы ерекше ғимараттардың архитектуралық бейнесіне әсері

 

Сәулет докторы, Байтенов Э.М.

 

Аблямитова Алина Олеговна

Қазақ бас сәулет және құрылыс академиясы

Кеңістікті қалыптастырудың мәдени-ландшафттық аспектілері (Алматы қаласының маңындағы аймақ мысалында)

 

Сәулет докторы, Байтенов Э.М.

 

КҮЗГІ СЕМЕСТРДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС 2019-2020

ҚазБСҚА жанындағы сәулет және құрылыс колледжі әдістемелік кеңесінің қызметі​

ҚазБСҚА жанындағы сәулет және құрылыс колледжінің педагогикалық кеңесінің қызметі